Something went wrong.

We've been notified of this error.

Need help? Check out our Help Centre.

Back to Store

Ferry

€5.00 EUR

Shipping costs will be calculated at checkout.

NL: Ferry; Een plek tussen twee stadsdelen

Pont is mijn eerste zelf gepubliceerde publicatie. Het is een beeldverhaal over mensen die de overtocht maken met de veerboten van Amsterdam. Gedurende een kort moment zijn de passagiers gedistantieerd van het stadsleven; ze bevinden zich tussen stadsdelen.

32 pagina's - papier Kriebcoat 60grs - editie 1000
ontwerp Léon Wijnhoud & Wardie Hellendoorn 
Amsterdam, 2014

Te koop bij bij PhotoQ-bookshop en het Stadsarchief Amsterdam.

Geen PayPal? Stuur me een e-mail!


----


ENG: Ferry; A place in between two city parts

Ferry (in Dutch "Pont") is my first self published publication. It is a story about people making a trip with the ferry boats of Amsterdam. For a brief moment the passengers are distanced from city life; they are in between city parts.

32 pages - paper Kriebcoat 60grs - edition 1000
design Léon Wijnhoud & Wardie Hellendoorn
Amsterdam, 2014

Offline available at PhotoQ bookshop and Stadsarchief Amsterdam.

No PayPal? Send me a mail!


Using Format